การเรียกดู:ผลงาน/รางวัลนิสิต

ผลงาน/รางวัลนิสิต
0
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาเรือพาย (ทีมเรือพาย มก.)

วันที่ 15 มีนาคม 2560 รศ.ดร. วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวั…

ผลงาน/รางวัลนิสิต
0
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ยูงทองเกมส์ งานสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 35

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วมี นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ใน…