bannernisit2

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 11 ปี

0

🎊 ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มก. ครบรอบ 11 ปี 🎊
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 11 ปี
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 7.00–16.30 น.
ณ อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

📣ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : https://kasets.art/s7Od0H ภายในวันที่ 28 เมษายน 2567 📌

📢ส่งบทคัดย่อได้ที่ : https://kasets.art/Ubglu2
ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 📌

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————–

แสดงความคิดเห็น