เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 11 ปี

 ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มก. ครบรอบ 11 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานว…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
0
แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ ร…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
สร้างความร่วมมือด้านวิจัยและ lecture special topics ณ Huazhong agricultural university เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร. อนุศักดิ์ เกิดสิน…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์