เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์น้อง (รัก) ใหม่ “นนทรีที่รัก”

ขอเชิญชวนนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์น้อง (รัก) ใหม่ “นนทรีที่รัก”  ในวันพุธท…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อนุศักดิ์ เกิดสิน เนื่องในโอกาสได้รับการเชิ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
0
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ KU Speak Up Challenge 2023 Theme: Global Citizenship in the Contemporary World

#ประชาสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์ การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ KU Speak Up …

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษา TCAS66 #รอบที่ 3 #Admission

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษา TCAS66 #รอบที่ 3 #Admission ต…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วม “กิจกรรม PH-SPORT DAY”

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วม “กิจกรรม PH-SPORT DAY” ภายใต้โครงกา…