ผู้เขียน sasina

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์น้อง (รัก) ใหม่ “นนทรีที่รัก”

ขอเชิญชวนนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์น้อง (รัก) ใหม่ “นนทรีที่รัก”  ในวันพุธท…

ข่าวสมัครงาน
0

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักง…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0

กิจกรรมไหว้ครูเชิดชูคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00  – 14.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ฝ่ายกิจการนิสิตและ…