เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการและสายสนับสนุน”

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการและสายสนับสนุน” โดย ผศ.ดร.…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บ…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อาชีวอนามัยและความปลอดภัยคืออะไร ? ทำได้เพียงอาชีพ จป.วิชาชีพ เท่านั้นจริงไหม ?

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ …

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
กิจกรรมโฮมรูมนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

กิจกรรมโฮมรูมนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิท…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 12/2565

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 12/2565 ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13…