bannernisit2

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์

0

🎉🎉

ได้รับบรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทหญิง และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชาย ในงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 36 บัวบานเกมส์ “สาธารณสุขสันพันธ์สายใยผูกมั่น วัฒนธรรมแห่งนที” ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 👏👏
#PHCSC #สาสุขเกษตรอาสาสร้างสุข
😍😍😍😍

แสดงความคิดเห็น