ผู้เขียน Alex sasi

ไม่มีหมวดหมู่
0

Journal66

ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ‎ประจำปีงบประมาณ พ‎.‎ศ‎. ‎2566( …

ไม่มีหมวดหมู่
0

Journal65

ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ‎ประจำปีงบประมาณ พ‎.‎ศ‎. ‎2565‎(…

งานวิจัย
0

Journal 63

ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ‎ประจำปีงบประมาณ พ‎.‎ศ‎. ‎2563 ‎…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อาชีวอนามัยและความปลอดภัยคืออะไร ? ทำได้เพียงอาชีพ จป.วิชาชีพ เท่านั้นจริงไหม ?

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ …

ข่าวสมัครงาน
0

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานเลขานุก…