bannernisit2

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อาชีวอนามัยและความปลอดภัยคืออะไร ? ทำได้เพียงอาชีพ จป.วิชาชีพ เท่านั้นจริงไหม ?

0

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเปิดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อาชีวอนามัยและความปลอดภัยคืออะไร ? ทำได้เพียงอาชีพ จป.วิชาชีพ เท่านั้นจริงไหม ? ในรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ของอาจารย์จุรีภรณ์ แก้วจันดา หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณพีรพงษ์ ฮาดทักษ์วงค์ จป.วิชาชีพเชี่ยวชาญ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเงียบ1 สปป.ลาว ให้เกียรติถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

แสดงความคิดเห็น