bannernisit2

การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.ฉกส. สัญจร

0

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.ฉกส. สัญจร ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ 20-407 อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

แสดงความคิดเห็น