เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
การประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุง (EdPEx) คณะสาธารณสุขศาสตร์

การประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุง (EdPEx) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉล…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณะ…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

    วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเ…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
รวบรวมภาพกิจกรรมตลอด 10 ปี ที่ผ่านมาของคณะสาธารณสุขศาสตร์

วิดีโอนี้ได้รวบรวมภาพกิจกรรมตลอด 10 ปี ที่ผ่านมาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเราจะก้าวไปต่อในปีที่ 11 ด้…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
โครงการสัมนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2567-2570

โครงการสัมนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2567-2570 ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม …