ขอเชิญบุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีวางพานพุ่มพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี

0

ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี
ในวันอังคารที่ 3 กรกฏาคม 2561
เวลา 08.30-10.00 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
* การแต่งกาย : ชุดสุภาพ เสื้อสีส้ม

Powered by moviekillers.com