ภาพบรรยาการรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะ คณาจารย์จากโรมาเนีย

0

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ เข้าร่วมต้อนรับ Dr.Gabriela Teodorescu ในโอกาสดังกล่าวทางคณะได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศโรมาเนียกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารบริหาร พร้อมนี้ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ด้วย

Powered by moviekillers.com