น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของในหลวง รัชกาลที่ 9

0

อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 9 เป็นล้นพ้นและหาที่สุดมิได้ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลองมณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร

Powered by moviekillers.com