logobackfph

ภาพบรรยากาศ “โครงการวิ่งประเพณีสานสัมพันธ์น้องพี่”

0

ภาพบรรยากาศ “โครงการวิ่งประเพณีสานสัมพันธ์น้องพี่”
ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม (อ.2) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305639749871701.1073741831.100012770346097&type=1&l=a42b6edd31

Powered by moviekillers.com