น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

0

 

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

Powered by moviekillers.com