การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
0
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำรวจความเสียหาย สภาพปัญหา พร้อมทั้งจัดทำแผนการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำรวจความเสียหาย สภาพปัญหา พร้อมทั้งจัดทำแผนการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย…

ข่าวกิจกรรม
0
คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสริมสร้างศักยภาพ“การถอดบทเรียนด้วยเทคนิค AAR” ให้แก่นิสิตจิตอาสาคณะสาธารณสุขศาสตร์

คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสริมสร้างศักยภาพ “การถอดบทเรียนด้วยเทคนิค AAR” ให้แก่นิสิตจิตอาสาคณะสาธา…

ข่าวกิจกรรม
0
คณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้นแบบของ “ผู้ปิดทองหลังพระ”

คณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้นแบบของ “ผู้ปิดทองหลังพระ”       วันที่ 5 สิงหาคม 2560 คณาจาร…

ข่าวกิจกรรม
0
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์นำทีมนิสิตจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมบูรณาการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “PHCSC”

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์นำทีมนิสิตจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมบูรณาการการเสริมสร้าง…

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
0
ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เยี่ยมเยียนนิสิตในช่วงจังหวัดสกลนครประสบอุทกภัย

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เยี่ยมเยียนนิสิตในช่วงจังหวัดสกลนครประสบอุทกภัย ให้ผู้ปกครองหมดห่วง คณะฯ…

ข่าวกิจกรรม
0
คณะส่งทีมนิสิตจิตอาสาดาวกระจาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

คณะส่งทีมนิสิตจิตอาสาดาวกระจาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย      วันที่ 3 สิงหาคม 2560 คณะส่งทีมนิส…

ข่าวกิจกรรม
0
จากแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สู่บทเรียนนอกชั้นเรียนของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์

จากแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สู่บทเรียนนอกชั้นเรียนของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์       วันที…

ข่าวกิจกรรม
0
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มก.ฉกส. นำทีมคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day “ย้อมบ้าน ล้างเมือง”

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มก.ฉกส. นำทีมคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day “ย้อมบ้า…