ผู้เขียน narongthorn

KM KU PHCSC
0

กิจกรรม “ผู้ปกครองพบอาจารย์ในหลักสูตร” ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการบ้านหลังที่ 2 สา’สุข นนทรี

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ผู้ปกครอง…

KM KU PHCSC
0

กิจกรรมการรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

กิจกรรมการรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) คณะ…

ข่าวประกาศ
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)   รายชื่อผู้มี…

ข่าวกิจกรรม
0

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิช…