ผู้เขียน Alex sasi

KM KU PHCSC
0

กิจกรรมแลกเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบัน ภายใต้หลักสูตร “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต”

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยคณะกรรมการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมกิ…

KM KU PHCSC
0

กิจกรรม “ผู้ปกครองพบอาจารย์ในหลักสูตร” ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการบ้านหลังที่ 2 สา’สุข นนทรี

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ผู้ปกครอง…

KM KU PHCSC
0

กิจกรรมการรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

กิจกรรมการรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) คณะ…

ข่าวประกาศ
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)   รายชื่อผู้มี…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0

ติดตามการฝึกปฎิบัติงานฯ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วย…