bannernisit2

สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

0

วันที่ 11 เมษายน 2565 สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรเหล่าผู้บริหารและคณาจารย์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยความสุขสนุกสนานท่ามกลางรอยยิ้มของผู้บริหารและคณาจารย์ ที่ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย

รูปจาก : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ csc | Facebook

แสดงความคิดเห็น