bannernisit2

ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมารอบปีการศึกษา 2565

0
2 พฤษภาคม 2565 ครบรอบปีที่ 9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบปีที่ 9 “9 years of PH Walking Together 9 ปี ที่ ก้าว ไปด้วยกัน”
วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แสดงความคิดเห็น