การเรียกดู:KM KU PHCSC

KM KU PHCSC
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สปป ลาว

คณะสาธารณสุขศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สปป ลาว : เมื่อว…

KM KU PHCSC
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมหารือกับคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร คณะสา…

KM KU PHCSC
0
ภาพบรรยากาศ บัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ภาพบรรยากาศ บัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 ณ …

KM KU PHCSC
0
กิจกรรมให้คำปรึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

กิจกรรมให้คำปรึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ระดับคณะ ครั้งที่ 3 คณะสาธารณสุขศา…

KM KU PHCSC
0
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการภาษาอ…

KM KU PHCSC
0
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ และคณะทำงานฯ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร แผนและประกัน…

KM KU PHCSC
0
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กำหนดให้มีจัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ร…