bannernisit2

โครงการปรับพื้นฐานนิสิตใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการปรับพื้นประจำปี 2565 ให้นิสิตที่จะเข้าศึกษาประจำปี 2565 ได้ปรับตัวในการชีวิตมหาวิทยาลัย โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -17 มิถุนายน 2565  ณ อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รูปจาก : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ csc | Facebook

แสดงความคิดเห็น