bannernisit2

ประชุมการจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์กร Self-Assessment Portfolio (SAP) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (KU GROW)

0

ประชุมการจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์กร Self-Assessment Portfolio (SAP) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (KU GROW) ในวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 20-407 อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รูปจาก : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ csc | Facebook

 

แสดงความคิดเห็น