ผู้เขียน Alex sasi

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0

ร่วมงานโครงการสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนา มก. และการประชุมสภา มก.

ภาพบรรยากาศงานโครงการสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 และประชุมสภามหาวิทย…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันเทคโนโลยี…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0

ประชุมสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ประชุมสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 1…

ข่าวสมัครงาน
0

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำน…

ข้อมูลคณะ
0

ประวัติบุคลากร

นางสาวศศินา น้อยเกิดมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ปริญญาตรี: วิทยาศาสตร์บัณทิต เคมีประยุกต…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมห…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0

กิจกรรมอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Goodbye senior)

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4  เพื่อเป็นขวัญและกำลัง…