เรียกดูข้อมูล: รอบรั้วข่าวสาสุขฯ

KM KU PHCSC
0
โครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือนเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือนมีนาคม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพงานทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยมี ดร.พัสกร องอาจ คณะสาธารณสุ…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
โครงการอบรมการใช้ระบบไอทีสิส (iThesis) สำหรับการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

โครงการอบรมการใช้ระบบไอทีสิส (iThesis) สำหรับการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ โครงการอบรมการใช้ระบ…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ วชิระ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมลงนามบันทึกความเ…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ที่ 27 มกราค…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
พิธีปิดงานกีฬานนทรีอีสานเกมส์ ครั้งที่ 17

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิ…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
ร่วมปรึกษาหารือและทำความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สถานบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศ…