bannernisit2

โครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือนเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือนมีนาคม

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพงานทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยมี ดร.พัสกร องอาจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นอย่างมาก โดยนมัสการพระสงฆ์จากวัดป่าหนองแวง จำนวน 5 รูป

รูปเพิ่มเติม คลิก

แสดงความคิดเห็น