เรียกดูข้อมูล: ข่าวสมัครงาน

ข่าวสมัครงาน
0
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนัก…

ข่าวประกาศ
0
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสต…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
รับสมัครสมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 5

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแ…

ข่าวประกาศ
0
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คลัสเตอร์ 13 (รอบ 4)

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อ…

ข่าวประกาศ
0
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์งาน รอบ 4 (ครั้งที่1)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์งาน รอบ 4 (ครั้งที่1) “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
รับสมัครสมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 4

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” (รอบที่ 3)

👉 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 👈 “โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” (รอบที่ 3) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหา…

ข่าวประกาศ
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร “โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” รอบที่ 3

#ประกาศด่วน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร “โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” รอ…

ข่าวประกาศ
0
ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างาน กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างาน กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ…