เรียกดูข้อมูล: ข่าวสมัครงาน

ข่าวสมัครงาน
0
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักง…

ข่าวสมัครงาน
0
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร…

ข่าวสมัครงาน
0
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานเลขานุก…

ข่าวสมัครงาน
0
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำน…

ข่าวสมัครงาน
0
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนัก…

ข่าวประกาศ
0
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสต…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
รับสมัครสมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 5

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแ…

ข่าวประกาศ
0
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คลัสเตอร์ 13 (รอบ 4)

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อ…

ข่าวประกาศ
0
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์งาน รอบ 4 (ครั้งที่1)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์งาน รอบ 4 (ครั้งที่1) “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
รับสมัครสมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 4

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแ…