bannernisit2

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

0

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และจัดแสดงนิทรรศการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ หอประชุมวิโรจน์อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แสดงความคิดเห็น