เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วม “กิจกรรม PH-SPORT DAY”

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วม “กิจกรรม PH-SPORT DAY” ภายใต้โครงกา…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม โครงการสาสุขช่อใหม่ (กาวน์ขาวก้าวใหม่)

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม โครงการสาสุขช่อใหม่ (กาวน์ขาวก้าวใหม่) ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เว…

ข่าวนิสิต
0
ขอแสดงความยินดี กับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ปร…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครการอบรมในหลักสูตร “CARE ANGEL PROGRAM”

ข่าวดีสำหรับนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันชั้นปีที่ 4 ทุกท่านที่กำลังจะจบการศึกษา ที่กำลังหางานทำ วันนี้เ…

KM KU PHCSC
0
ประชุมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนิสิตระหว่างสถาบัน

ประชุมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนิสิตระหว่างสถาบัน ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…

ข่าวประกาศ
0
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสต…

KM KU PHCSC
0
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 คน อาจารย์…