เรียกดูข้อมูล: ข่าวนิสิต

ข่าวนิสิต
0
ขอเรียนเชิญร่วมพิธี”รับกาวน์วิชาชีพสาธารณสุข”

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ “ในพิธี รับกาวน์วิชาชี…

ข่าวนิสิต
0
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “ปัจฉิมนิเทศและอำลานิสิต” คณะสาธารณสุขศาสตร์

🎉🎊 ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “ปัจฉิมนิเทศและอำลานิสิต” คณะสาธารณสุขศาสตร์ 🎉🎊 ☑☑ ในวันอังคาร …

ข่าวนิสิต
0
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดเพลงบอกเยาวชน และการแข่งขันร้อยกรอง ชิงรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบรอบ  ๒๕ ปี อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงได้กำหนดจัดโครงกา…

ข่าวกิจกรรม
0
รับสมัครเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร

รับสมัครเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ได้ดัง…