bannernisit2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” (รอบที่ 3)

0

👉 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 👈
“โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” (รอบที่ 3)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประกาศรายชื่อhttps://www.ku.ac.th/th/jobnews-ku/download/2367

วันที่ 28 ม.ค.64 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป เข้าสัมภาษณ์ที่ ณ อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อ. 20) ชั้น 4
วันที่ 29 ม.ค.64 ประกาศรายชือผู้ได้รับการคัดเลือกรอบที่ 3
วันที่ 30 ม.ค.64 นัดทำสัญญาจ้าง สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกในรอบที่ 1,2 และ 3

แสดงความคิดเห็น