bannernisit2

📌📌 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน 2 อัตรา

✅ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561

🚩สนใจติดต่อ : หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ มก.ฉกส. โทร 042-725-017
หรือ ส่งเอกสารหลักฐานได้ที่ : หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ มก.ฉกส. 59/1 หมู่ 1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

รายละเอียด : คลิก

แสดงความคิดเห็น