การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 77 ปี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุส…

ข่าวกิจกรรม
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพจากการวิจัย ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563

วันที่ 31 มกราคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วร…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการอบรมการใช้ระบบไอทีสิส (iThesis) สำหรับการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

โครงการอบรมการใช้ระบบไอทีสิส (iThesis) สำหรับการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ โครงการอบรมการใช้ระบ…

ข่าวกิจกรรม
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ วชิระ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมลงนามบันทึกความเ…

ข่าวกิจกรรม
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ที่ 27 มกราค…

ข่าวกิจกรรม
0
ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวปภัสวรรณ พิพัฒน์พานุกูล” ที่ได้รับรางวัลนิสิตผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวปภัสวรรณ พิพัฒน์พานุกูล” นิสิตคณะสาธารณสุขศา…

KM KU PHCSC
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สปป ลาว

คณะสาธารณสุขศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สปป ลาว : เมื่อว…

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
0
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมอวยพรปีใหม่แด่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

วันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นำโดย ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกี…