การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
การประชุม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx)

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdP…

ข่าวกิจกรรม
0
คณบดีฯ นำทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมทำความร่วมมือ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร และคณาจาร…

ข่าวกิจกรรม
0
ขอเชิดชูเกียรติและแสดงความยินศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเรือยาวสากลชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 14

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิดชูเกียรติและแสดงความยินกับ นางสาวทองพันธุ์ อุปชา ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการศึกษาดูงานลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระหว…

ข่าวกิจกรรม
0
กิจกรรมรับน้องสัมพันธ์สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่นที 7

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตกำหนดจัดกิจกรรมรับน้องสัมพันธ์สาธารณสุขศาสตร์ม…

ข่าวกิจกรรม
0
วันคล้ายวันสถาปนา ครบ 23 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมงานวันคล้ายวั…