bannernisit2

ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

0

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาตราจารย์ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ เวทีกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดองคมนตรี (ดร.จรัลธาดา กรรณสูต) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญ “80 ปี เกษตรศาสตร์ยั่งยืน พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย”ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ และ ดร.ดำรง ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

———————————————————————————————————————————————————–

 

 

แสดงความคิดเห็น