bannernisit2

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงาน ” วันมหิดลประจำปีการศึกษา 2566 ” ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ (อาคาร 14)

0

แสดงความคิดเห็น