bannernisit2

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์น้อง (รัก) ใหม่ “นนทรีที่รัก”

0


ขอเชิญชวนนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์น้อง (รัก) ใหม่ “นนทรีที่รัก”  ในวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 ณ อาคารสนามกีฬาใหม่ (อาคาร 19) 

แสดงความคิดเห็น