bannernisit2

รวบรวมภาพกิจกรรมตลอด 10 ปี ที่ผ่านมาของคณะสาธารณสุขศาสตร์

0

วิดีโอนี้ได้รวบรวมภาพกิจกรรมตลอด 10 ปี ที่ผ่านมาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเราจะก้าวไปต่อในปีที่ 11 ด้วยกัน #10YearPHKU 💞

https://youtu.be/-aAnQD5ZfZ0

แสดงความคิดเห็น