bannernisit2

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

0

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารคณะฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่มาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและแนะนำโครงการหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเยี่ยมชมห้องแล็บของคณะ ณ อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 20)

แสดงความคิดเห็น