bannernisit2

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานสากลISO17025

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากร จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 อุดรธานี เข้าให้การแนะนำเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับรองมาตรฐานสากล ISO 17025 ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รูปจาก : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ csc | Facebook

แสดงความคิดเห็น