การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
0
โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) กระบวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ : หลุมพราง กับดัก กลยุทธ์และสิ่งที่ควรรู้

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการความรู้ (…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการสรุปการฝึกปฎิบัติงานวิชชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยฝ่ายวิชาการกำหนดจัดโครงการสรุปการฝึกปฏิบัติงานวิชชีพด้าน…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ในระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2562 ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร บุคลากร ผ…

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
0
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือการพัฒนาวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสนองพระราชดำริโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครง…

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
0
โครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณี สามัคคี น้องพี่นนทรีอีสาน ครั้งที่ 6

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา ฝ…

ข่าวกิจกรรม
0
พิธีบายศรีสูขวัญต้อนรับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (PH10)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับสโมสรคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำหนดจัดพิธีบายศรีสูขวัญต้อ…