การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “สาสุขรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”

วันที่ 4 มกราคม 2563 นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มก.ฉกส.เข้าร่วมโครงการ “สาสุขรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ อ…

ข่าวกิจกรรม
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญแด่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุ…

ข่าวกิจกรรม
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญและนำพรแด่คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุ…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่และศึกษาดูงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

“โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่และศึกษาดูงานอนามัยสิ่งแวดล้อม” คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธ…

ข่าวกิจกรรม
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับพรปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญ แด่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุ…

ข่าวกิจกรรม
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าแสดงความเคารพและอวยพรปีใหม่ ปี 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าแสดงความเค…

KM KU PHCSC
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมหารือกับคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร คณะสา…