การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

KM KU PHCSC
0
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ และคณะทำงานฯ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร แผนและประกัน…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการรูปแบบการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 14 กันยายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการอนุมัติโครงการรูปแบบการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมส…

ข่าวกิจกรรม
0
พิธีวันมหิดลรำลึกและพิธีวันไหว้ครูคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 13 กันยายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำหนดจัดพิธีวันมหิดลรำลึกแ…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการสรุปฝึกงานวิชาชีพด้านสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาอนามัยชุมชน กำหนดจัดโครงการสรุปฝึกงานวิชาชีพด้านสาธ…

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
0
ต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์ ดร.…

ข่าวกิจกรรม
0
นิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นำโดยอาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์รัชฎาภรณ์ อึ…