การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
แสดงความยินดีกับ อ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ …

ข่าวกิจกรรม
0
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ศร…

KM KU PHCSC
0
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ และคณะทำงานฯ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร แผนและประกัน…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการรูปแบบการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 14 กันยายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการอนุมัติโครงการรูปแบบการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมส…

ข่าวกิจกรรม
0
พิธีวันมหิดลรำลึกและพิธีวันไหว้ครูคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 13 กันยายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ กำหนดจัดพิธีวันมหิดลรำลึกแ…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการสรุปฝึกงานวิชาชีพด้านสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาอนามัยชุมชน กำหนดจัดโครงการสรุปฝึกงานวิชาชีพด้านสาธ…

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
0
ต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์ ดร.…