การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลคณะ
0
“พีธีมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560”

การพัฒนาให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านสาธารณสุขและสิ่งแวด…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการสร้างเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2561 อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสร้าง…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการสาธารณสุขศาสตร์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์สกลนคร “ซิดน้ำน้องพี่ ฮีตวิถีสกล”

วันที่ 5 เมษายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมสาธารณสุขศาสตร์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์สกลนคร …

ข่าวกิจกรรม
0
ภาพบรรยากาศ การประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่1/2561 (ช่วงเช้า)

ดูภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : Fanpage : PublicHealth.ku.csc Facebook : หน่วยประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพั…