การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
ภาพบรรยากาศ “พิธีรับมองชุดกาวน์วิชาชีพคณะสาธารณสุขสาตร์ “

ภาพบรรยากาศ โครงการปัจฉิมนิเทศและอำลานิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ อาคาร ๙ ห้องรพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษต…

ข่าวกิจกรรม
0
ภาพบรรยากาศ “ปัจฉิมนิเทศและอำลานิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์”

ภาพบรรยากาศ โครงการปัจฉิมนิเทศและอำลานิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ อาคาร ๙ ห้องรพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษต…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทการเข้าสังคม

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทการเข้าสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการทำงาน สำหรับนิสิตชั…