การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
ภาพบรรยากาศ การประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่1/2561 (ช่วงเช้า)

ดูภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : Fanpage : PublicHealth.ku.csc Facebook : หน่วยประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพั…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

ฝ่ายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต …

ข่าวกิจกรรม
0
ร่วมปรึกษาหารือและทำความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สถานบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศ…

ข้อมูลคณะ
0
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสภาคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องนนทรี อาคารบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนิน…

ข่าวกิจกรรม
0
ภาพบรรยากาศการเดินขบวนและพิธีเปิดงานกีฬาภายใน มก.ฉกส. ประจำปี2560

ภาพบรรยากาศการเดินขบวนและพิธีเปิดงานกีฬาภายใน มก.ฉกส. ประจำปี2560 ภาพเพิ่มเติม : https://www.faceboo…

ข่าวกิจกรรม
0
เข้าอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญ แก่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร และ…