การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
งานถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมแป…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการ”ต้นไม้สายรหัส” เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในสายรหัส

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสกลนครสู่สุขภาพการทำงานที่ดี

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสกลนครสู่สุขภาพการทำงานที่ดี วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม…