การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
ประชุมเตรียมการจัดทำแผนยุทศาสตร์ชมรมศิษย์เก่าฯ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการประชุมเตรียมการเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของชมรมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาส…

ข่าวกิจกรรม
0
การประชุมเตรียมการโครงการเชียงเครือตำบลต้นแบบสุขภาวะต้นแบบ

วันที่ 13 กันยายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยอาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมคณาจารย…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตและเครือข่ายในองค์กร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมจัดโครงการสัมมนาสโมสรนิสิตและเครือข่ายในอง…

ข่าวกิจกรรม
0
วันไหว้ครูและมอบทุนนิสิตเรียนดีและความประพฤติดี

วันที่ 7 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดพิธีวันไหว้ครู…

ข่าวกิจกรรม
0
โรคพิษสุนัขบ้าสถานการณ์การจัดการ การควบคุมและป้องกัน

 โรคพิษสุนัขบ้าสถานการณ์การจัดการ การควบคุมและป้องกัน คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการสาธารณสุขเรื…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “นักสาธารณสุขยุคประเทศไทย 4.0”

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “การเตรียมตัวของนักสาธารณสุขยุคประเทศไทย 4.…