การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ต้อนรับ คณะวิทยาศาสต…

KM KU PHCSC
0
ภาพบรรยากาศ บัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ภาพบรรยากาศ บัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 ณ …

KM KU PHCSC
0
กิจกรรมให้คำปรึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

กิจกรรมให้คำปรึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ระดับคณะ ครั้งที่ 3 คณะสาธารณสุขศา…

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
0
โครงการสร้างความรักในสถาบันเตรียมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

#โครงการสร้างความรักในสถาบันเตรียมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการส่งเ…

ข่าวกิจกรรม
0
ภาพบรรยากาศซ้อมรับพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร2562 ณ มก.ฉกส.

#ภาพบรรยากาศซ้อมรับพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 2562 ในระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2562 ณ มก.ฉกส. ดูภา…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนใจที่จะทำใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์

โครงการขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนใจที่จะทำใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ ดูภาพเพิ่…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสกลนคร EMS Rally

คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยคณบดี ดร.พัสกร องอาจ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยรูญพง ได้นำ…