เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
พิธีถวายราชสักการะพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
น้อมเกล้า ฯ บังคมคัล พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจาร…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 06.45 -07.30 น. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกร…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ศรีวิภา ช่วงไชย…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
พิธีบวงสรวงบูชาพญานาค และพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 29 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครร่วมกับจังหวัดสกล…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
โครงการส่งเสริมสุขภาพแแบบองค์รวม “จิตวิญญาณ” มิติที่ 4

วันที่ 25 กันยายน 2560 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อาจารย์พัสกร…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
ตรวจประกันคุณภาพภายในระดับคณะ

อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ ดร.จิตรา …

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
ประชุมเตรียมการจัดทำแผนยุทศาสตร์ชมรมศิษย์เก่าฯ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการประชุมเตรียมการเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของชมรมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาส…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
“แอโรบิคเพื่อสุขภาพ :จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการวิชาการ รายวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต (01999012) “แอโรบิคเพื่อสุขภาพ …