เรียกดูข้อมูล: ข่าวนิสิต

KM KU PHCSC
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สปป ลาว

คณะสาธารณสุขศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สปป ลาว : เมื่อว…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่และศึกษาดูงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

“โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่และศึกษาดูงานอนามัยสิ่งแวดล้อม” คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธ…

ข่าวกิจกรรม
0
ให้บริการวิชาการ ในกิจกรรมการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน

นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ออก ความดันโลหิตสูง และการตรวจคัดกรองผู้สูงอายุประจำปี ซึ่งมีประชาชนชาวบ้…

ข่าวนิสิต
0
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม แอโรบิกเพื่อสุขภาพ : จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

🎉🎊ขอเชิญบุคลากร และนิสิต มก.ฉกส. เข้าร่วมโครงการ “#แอโรบิกเพื่อสุขภาพ : #จิตแจ่มใส #ร่างกายแข็งแรง” …

ข่าวกิจกรรม
0
การประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย

อาจารย์ อนันต์ อิฟติคาร รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน พร้อมด้วย นายธนากร พรมโนภาส นางสาวสลิลด…

ข่าวนิสิต
0
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ Chalmers University of Technology ประเทศสวีเดน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การจัดการ …