logobackfph

ภาพบรรยากาศ “ปัจฉิมนิเทศและอำลานิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์”

0

ภาพบรรยากาศ โครงการปัจฉิมนิเทศและอำลานิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์

ณ อาคาร ๙ ห้องรพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ภาพโดย : KU CSC Photo CLUB ชมรมศิลปะการถ่ายภาพ มก.ฉกส.

Powered by moviekillers.com