bannernisit2

ขอเรียนเชิญร่วมพิธี”รับกาวน์วิชาชีพสาธารณสุข”

0

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ “ในพิธี รับกาวน์วิชาชีพสาธารณสุข”
ในวันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 ถึง 12.00 น. ณ หอประชุมวิธโรจน์อิ่มพิทักษ์ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

Powered by moviekillers.com