ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “ปัจฉิมนิเทศและอำลานิสิต” คณะสาธารณสุขศาสตร์

0

🎉🎊 ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “ปัจฉิมนิเทศและอำลานิสิต” คณะสาธารณสุขศาสตร์ 🎉🎊
☑☑ ในวันอังคาร ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
🕖🕖 เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
📌 📌 ณ ห้องระพีสาคริก อาคาร ๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
☑☑ กำหนดการ : https://drive.google.com/file/d/0B7ZHAOdBmLmlYWkyVTRMMzRYTkE/view?usp=sharing

 

Powered by moviekillers.com