logobackfph

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

0

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

โดยนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีรายชื่อดังนี้
👉 1.นายทองพันธ์ อุปชา
👉 2.นางสาวพัทธมน สาระมัย

 

🥇🥇 ผลการแข่งขันเรือพาย (ทีมเรือพาย มก.) 🥇🥇
🥇🥇 ได้ 4 เหรียญทอง จากเรือ 5 ฝีพายหญิง และ 10 ฝีพายหญิงระยะ 500ม. และ ระยะ 200 ม.

Powered by moviekillers.com