logobackfph

โครงการเปิดบ้านสาธารณสุขศาสตร์ และ วันมหิดล

0

วันที่ 21 กันยายน 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดโครงการเปิดบ้านสาธารณสุขศาสตร์ และ วันมหิดล ณ หอประชุมวิโรจน์อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมี ผศ.ดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์ นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/PublicHealth.ku.csc/

Powered by moviekillers.com