bannernisit2

แสดงความยินดีกับ อ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

0

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ อาคารบริหาร ชั้น 3 ห้องผู้บริหาร มก.ฉกส.

Powered by moviekillers.com