bannernisit2

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา มหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 86 พรรษา

0

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา มหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 86 พรรษา ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14)

Powered by moviekillers.com